hakan

Ett bättre boende!

Vi på Fastokraten jobbar för att alltid vara en attraktiv och trygg hyresvärd. 

Historik

Under 1997 bildades Fastokraten AB vilket kom till att vara en av dem större fastighetsägare och fastighetsskötare inom Oskarshamnsregionen. Idag ägs bolaget helt av Håkan Olsson och består av ett antal hyresfastigheter.

Sedan starten har även ett omfattande projektarbete med externa fastigheter, genomförts där vår uppgift har varit samordning, ansvar och ekonomi.

För att kunna erbjuda våra hyresgäster och kunder bästa tänkbara service har vi hela tiden ett nära samarbete.
I Fastokraten AB ingår även Fastokraten Invest AB.

Vem är Håkan?

Håkan Olsson startade sin karriär på Materialmännen som säljare och inköpare. Efter hand steg intresset för fastighets branschen och genom kontakter med olika företag ingicks samarbete som resulterade i Fastokraten AB 1997.

Fastokraten - ett bättre boende!